Współpraca

Redakcja poszukuje autorów zainteresowanych współpracą.

Kontakt: redakcja@usa.cissarz.com

 

Nasze prawa do swobodnej wypowiedzi gwarantuje Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki:

„Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”

 

„Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd.”

I poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Karta Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki; 15 grudnia 1791 roku